Php Tarih/Zaman islemleri – Php Date()

Php Tarih/Zaman islemleri – Php Date()

 Php öğrenirken  herkesin sıkıntısı olabilecek bir konu php ile tarih işlemleri. Aslında gerçekten çok basit ve anlaşılır.

Basit kullanımı : date() $tarih date(parametreler);

Burada parametreler yerine şunları yazabilirsiniz:

a          12 saat esasına am-pm
A         Aynı işaretlerin büyük harfle yazılmasını sağlar.
d          İki haneli gün sayısı, tek haneli günlerin önüne sıfıır konur: “01″ – “31″
D         Üç haneli gün adı kısatması: “Cum”
F         Uzun ay adı: “Ocak”
h           12 saatlik sistemde saat: “01″ – “12″
H         24 saatlik sistemde saat: “00″ – “23″
g          12 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: “1″ – “12″
G         24 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: “0″ – “23″
i           Dakika: “00″ – “59″
j           Tek haneli sayıların önüne sıfır konmadan gün sayısı “1″ – “31″
l           (küçük L harfi) Uzun gün  adı: “Cuma”
L         Artık yıl olup olmadığına ilişkin Boolean (doğru/yanlış) değişken.
m         Tek hanelilerin önüne sıfır konarak ay sayısı: “01″ – “12″
n          Tek hanelilerin önüne sıfır konmadan ay sayısı: “1″ – “12″
M        Kısaltılmış ay adı: “Şub”
s          Saniye: “00″ – “59″
S          İngilizce (‘ncı anlamına) 2 karakter ek: “th”, “nd”
t           Belirtilen  ayın gün sayısı; “28″ – “31″
w         Haftanın gün sayısı: “0″ (Pazar veya Pazartesi) – “6″ (Cumartesi veya Pazar)
Y         Dört haneli yıl: “2000″
y          İki haneli yıl “00″
z          Yılın gün sayısı: “0″ – “365″

 

PHP, o andaki zaman bilgisini, saat, dakika, saniye ve  salise olarak; tarih bilgisini yıl, ay, gün (sayı veya isim olarak), programımızın herhangi bir yerinde bize bildirebilir. Bu bilgiyi Web sunucusunda istediğimiz anda, muhtemelen sunucunun bulunduğu bilgisayarın sistem saatinden alacak olan PHP, sunucu programında farklı bölgesel ayarlar için gerekli düzenleme yapılmışsa, bu imkandan yararlanarak bize sunucunun değil, arzu ettiğimiz bölgenin saat ve tarihini bildirebilir.
Özellikle Türkiye’de olmayan bir sunucuda bu imkanın bulunup bulunmadığını, ancak sınayarak veya sistem yöneticisine sorarak öğrenebiliriz. Böylebir sıNama için şu kodları programınızın başına koyun:

<?php

setlocale (“LC_TIME”, “TR”);
print (strftime (“Türkçe bugün günlerden: %A “));

?>

Browser penceresinde “Türkçe bugün günlerden Sunday” yazısını okursanız, sunucuda Türkçe için bölgesel ayar desteği yok demektir!

PHP’nin zaman ve tarih belirlemekte kullanabileceğiniz başlıca fonksiyonu getdate() ise şöyle kullanılır.

getdate() Tarih ve saat bilgisini alır ve ve vereceğiniz bir isimdeki dizi-değişkende kaydeder.

Örnek:

$saat_tarih = getdate()

Bu durumda, $saat_tarih dizi değişkeninde sırasıyla şu bilgiler yer alır:

32                           saniye

57                           dakika

6                             saat

30                           ayın gün sayısı (1-31)

0                             haftanın gün sayısı (1-7)

7                             ayın sayısı (1-12)

2000                       yıl

211                         yılın kaçıncı günü

Sunday                   günün adı

July                        ayın adı

964929452             Unix sistemlerinde Epoch biçiminde zaman bilgisi

 

 

Tarih ve Saat Düzenleme

PHP’nin tarih ve zaman bilgisini kullanmamızı sağlayan getdate() fonksiyonunun yanı sıra, elde ettiğimiz bilgileri çok daha esnek biçimlendirmemizi sağlayan date() fonksiyonu da sık kullanılır. Bu fonksiyon çağrıldığı yerde bize Unix sisteminin Epoch zaman-tarih damgasını verir. Bu verinin biçimlendirilmesi için çeşitli parametreler vardır. Bu parametreler, gün adlarının dili ve tarihlerin yazılışı bakımından Web sunucusunun bulunduğu bilgisayardaki bölgesel ayarlara göre sonuç verir.

Örnek:

print (date (“l dS of F Y h:i:s A”));

Browser penceresine İngilizce bölgesel ayarlar yapılmış bir bilgisayara kurulu Web sunucusunda: “Sunday 30th of July 2000 07:51:08 AM” yazdırır.

print (date (“l, d F Y g:i:s”));

Browser penceresine Türkçe bölgesel ayarlar yapılmış bir bilgisayara kurulu Web sunucusunda: “Pazar, 30 Temmuz 2000 07:51:08″ yazdırır.

date() ve mktime() fonksiyonlarını birlikte kullanarak geçmiş veya gelecek tarihleri bulma imkanı de vardır.

Örnek:

 

 

$yarin  = mktime (0,0,0,date(“m”)  ,date(“d”)+1,date(“Y”));

$gecen_ay = mktime (0,0,0,date(“m”)-1,date(“d”),  date(“Y”));

$gelecek_lyl = mktime (0,0,0,date(“m”),  date(“d”),  date(“Y”)+1);

 

Share

Yorum Yap