Php ile Tüm Metin islemleri (neredeyse)

Php metin işlemleri. Metinler ile yapabileceğiniz bir çok kod ve açıklamarıyla altında yazıyo. Sorunuz olursa elimden geldiğince cevaplayacağım.

<?php die(“Hello”);
#Tarih : 28 Ocak 2008 Salı
#Derleyen : Ferhat Coşkun
#site : Ferhatcoskun.com.tr

$yazi = “scriptside Ferhat”;
$yazi1 = “<b>scriptside Ferhat</b>”;
$sayi = 123456789.1242356;

$is=explode(” “,$yazi); //explode(“kesilecek yer”,değişken);  stringi belirttiğiniz ifadeyi ayraç olarak alıp parçalara böler
echo $is[0].”<br>”;

echo substr($yazi,6).”<br>”;  //ilk 6 karekteri okuma
echo substr($yazi,0,6).”<br>”;  //0. karekterden 6. karektere kadar oku
echo substr($yazi,-6).”<br>”; //sondan başlayarak 6 karekter
echo str_replace(” “,”_”,$yazi); //istediğimiz bişeyi istediğimiz bişeyle değiştirir str_replace(bul,değiştir,bununiçinde)
echo strlen($yazi).”<br>”; //metin karekter uzunluğunu verir ( ferhat için 6 değerini döndürecektir)
echo strtoupper($yazi).”<br>”; //hepsi büyük
echo strtolower($yazi).”<br>”; //hepsi küçük
echo ucfirst($yazi).”<br>”; //cümlenin ilk harfi büyük
echo ucwords($yazi).”<br>”; //her kelimenin ilk harfi büyük
echo trim($yazi).”<br>”; //metnin başında ve sonundaki boşlukları atar.
echo ltrim($yazi).”<br>”; //metnin solundaki boşlukları atar
echo rtrim($yazi).”<br>”; //metnin sağındaki boşlukları atar
echo chr(65).”<br>”; //ASCII’den karektere
echo ord(“A”).”<br>”; //Karekterden ASCII ye
echo number_format($sayi,”2″,”.”,”,”).”<br>”; //number_format(değişken,ondalık basamağı,”ayraç”,”ondalık ayraç”)
echo addslashes($yazi).”<br>”; //metin içerisindeki gizli karekterlerin başına slah koyar
echo stripslashes($yazi).”<br>”; //metin içerisindeki gizli karekterlerin başındaki slahı kaldırır
echo htmlspecialchars($yazi1).”<br>”; //metnin içindeki html taglarını okumaz(yok sayar) ekrana basar
echo html_entitiy_decode($yazi1).”<br>”;  // metnin içindeki &nbsp; gibi  htmlspecialchrs ile dönüştürülmüş karakterleri tag olara yazar
echo strip_tags($yazi1,’<b>’).”<br>”; //bizim belirlediklerimiz haricindeki bütün html taglarını atar
?>

Share

Yorum Yap